Υπηρεσίες Προηγούμενες Δράσεις Επικοινωνία

Clouds

Σε συνεργασία με την LUDD Makerspace

H ομάδα μας συμμετείχε στο σχεδιασμό του προγράμματος ‘CLOUDS’, σε συνεργασία με την LUDD Makerspace και άλλες ομάδες της Αθήνας για τη δημιουργία ενός πολυμορφικού συστήματος ανοιχτής αρχιτεκτονικής για την κατασκευή pop-up δομών που μπορούν να υποστηρίξουν κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις, όπως κοινοτικές συναντήσεις, εκθέσεις, προβολές, εργαστήρια, παραστάσεις, φεστιβάλ κ.α. 2019 - 2020.

Συμμετείχαμε ενεργά στη σύλληψη της ιδέας καθώς και στα συμμετοχικά εργαστήρια με στόχο την κατασκευή του Clouds.